اسکنر عرض ۲۴ اینچ

 • Contex HD iFLEX

  قابلیت ها
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CCD
  • اسکن کل محدوده در 4 ثانیه
  • قابلیت اسکن به ضخامت نامحدود
  • ارسال فایل اسکن شده به شبکه
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه و صاف کردن اسناد کج اسکن شده
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی نقشه های اسکن شده
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ
  • قابلیت اسکن و ذخیره تصاویر بصورت مالتی   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Contex SD One Plus 24

  قابلیت ها
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  • دارای تکنولوژی Contex CFR جهت حذف حاشیه های رنگی اطراف متن ها
  • سرعت اسکن 2.9 متر بر دقیقه (10 اینچ بر ثانیه) در حالت رنگی و سیاه سفید
  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • قابلیت اسکن با ضخامت 0.75 میلی متر
  • ارسال فایل اسکن شده به شبکه
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه و صاف کردن اسناد کج اسکن شده
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی نقشه های اسکن شده
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Contex IQ Quattro 2490

  قابلیت ها
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  • دارای تکنولوژی Contex SIGMA جهت جلوگیری از ناهمگن شدن تصاویر به دلیل گرم شدن دوربین CIS
  • دارای تکنولوژی Contex CFR جهت حذف حاشیه های رنگی اطراف متن ها
  • سرعت اسکن 21 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه) در حالت رنگی و سیاه و سفید
  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • قابلیت اسکن به ضخامت 2 میلی متر
  • ارسال فایل اسکن شده به شبکه و Cloud
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه و صاف کردن اسناد کج اسکن شده
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی نقشه های اسکن شده
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید

اسکنر عرض ۳۶ اینچ

 • Contex SD One Plus 36

  قابلیت ها
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  • دارای تکنولوژی Contex CFR جهت حذف حاشیه های رنگی اطراف متن ها
  • سرعت اسکن 2.9 متر بر دقیقه (10 اینچ بر ثانیه) در حالت رنگی و سیاه سفید
  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • قابلیت اسکن با ضخامت 0.75 میلی متر
  • ارسال فایل اسکن شده به شبکه
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه و صاف کردن اسناد کج اسکن شده
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی نقشه های اسکن شده
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Contex SD3690 Plus

  قابلیت ها
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  • دارای تکنولوژی Contex SIGMA جهت جلوگیری از ناهمگن شدن تصاویر به دلیل گرم شدن دوربین CIS
  • دارای تکنولوژی Contex CFR جهت حذف حاشیه های رنگی اطراف متن ها
  • سرعت اسکن سیاه و سفید 15 متر بر دقیقه (10 اینچ بر ثانیه)
  • سرعت اسکن رنگی 4.6 متر بر دقیقه (3 اینچ ثانیه)
  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • قابلیت اسکن با ضخامت 2 میلی متر
  • ارسال فایل اسکن شده به شبکه
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه و صاف کردن اسناد کج اسکن شده
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی نقشه های اسکن شده
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
  تشخیص اتوماتیک سایز سند و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیکی با ساختار PDF , JPG , TIFF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای Multi Page
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Contex HD Ultra i3650S

   
  قابلیت ها
  • دارای 5 دوربینCCD
  • دقت سخت افزاریdpi1200
  • سرعت اسکن سیاه و سفید 18.3 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  • سرعت اسکن رنگی 6 متر بر دقیقه (4 اینچ ثانیه)
  • قابلیت افزایش سرعت اسکن رنگی به 12.6 متر بر دقیقه (8 اینچ بر ثانیه)
  • حداکثر پهنای قابل اسکن: 914 میلی متر (36 اینچ)
  • قابلیت ارتقا پهنای قابل اسکن به 42 اینچ
  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه وتشخیص اتوماتیک سایز نقشه
  • صاف کردن اسناد کج اسکن شده و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Contex HD Ultra i3690S

  قابلیت ها
  • دارای 5 دوربینCCD
  • دقت سخت افزاریdpi1200
  • سرعت اسکن سیاه و سفید 18.3 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  • سرعت اسکن رنگی 12.6 متر بر دقیقه (8 اینچ ثانیه)
  • حداکثر پهنای قابل اسکن: 1067 میلی متر (42 اینچ)
  • قابلیت ارتقا پهنای قابل اسکن به 42 اینچ
  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه وتشخیص اتوماتیک سایز نقشه
  • صاف کردن اسناد کج اسکن شده و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید

اسکنر عرض ۴۲و۴۴ اینچ

 • Contex HD 4230
  قابلیت ها
  • دارای 5 دوربین CCD
  • طول قابل اسکن: نا محدود
  • دقت سخت افزاری 1200 dpi
  • سرعت اسکن رنگی 7/62 سانتی متر بر ثانیه (3 اینچ بر ثانیه)
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه و تشخیص اتوماتیک سایز نقشه
  • صاف کردن اسناد کج اسکن شده و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ
  • سرعت اسکن سیاه و سفید 30/48 سانتی متر بر ثانیه (12اینچ بر ثانیه)
  • حداکثر پهنای قابل اسکن: 1067میلی متر (42 اینچ)
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Contex IQ Quattro 4450

   
  قابلیت ها
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  • دارای تکنولوژی Contex SIGMA جهت جلوگیری از ناهمگن شدن تصاویر به دلیل گرم شدن دوربین CIS
  • دارای تکنولوژی Contex CFR جهت حذف حاشیه های رنگی اطراف متن ها
  • سرعت اسکن سیاه و سفید 21 متر بر دقیقه (14 اینچ بر ثانیه)
  • سرعت اسکن رنگی 10.6 متر بر دقیقه (7 اینچ ثانیه)
  • قابلیت افزایش سرعت اسکن رنگی به 21متر بر دقیقه (14 اینچ بر ثانیه)
  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • قابلیت اسکن با ضخامت 2 میلی متر
  • ارسال فایل اسکن شده به شبکه و Cloud
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه و صاف کردن اسناد کج اسکن شده
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی نقشه های اسکن شده
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Contex IQ Quattro 4490

   
  قابلیت ها
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  • دارای تکنولوژی Contex SIGMA جهت جلوگیری از ناهمگن شدن تصاویر به دلیل گرم شدن دوربین CIS
  • دارای تکنولوژی Contex CFR جهت حذف حاشیه های رنگی اطراف متن ها
  • سرعت اسکن سیاه و سفید 21 متر بر دقیقه (14 اینچ بر ثانیه)
  • سرعت اسکن رنگی 10.6 متر بر دقیقه (7 اینچ ثانیه)
  • قابلیت افزایش سرعت اسکن رنگی به 21متر بر دقیقه (14 اینچ بر ثانیه)
  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • قابلیت اسکن با ضخامت 2 میلی متر
  • ارسال فایل اسکن شده به شبکه و Cloud
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه و صاف کردن اسناد کج اسکن شده
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی نقشه های اسکن شده
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Contex HD Ultra i4250S

   
  قابلیت ها
  • دارای 5 دوربینCCD
  • دقت سخت افزاریdpi1200
  • سرعت اسکن سیاه و سفید 18.3 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  • سرعت اسکن رنگی 6 متر بر دقیقه (4 اینچ ثانیه)
  • قابلیت افزایش سرعت اسکن رنگی به 12.6 متر بر دقیقه (8 اینچ بر ثانیه)
  • حداکثر پهنای قابل اسکن: 1067 میلی متر (42 اینچ)
  • قابلیت ارتقا پهنای قابل اسکن به 42 اینچ
  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه وتشخیص اتوماتیک سایز نقشه
  • صاف کردن اسناد کج اسکن شده و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Contex HD Ultra i4290S

   
  قابلیت ها
  • دارای 5 دوربینCCD
  • دقت سخت افزاریdpi1200
  • سرعت اسکن سیاه و سفید 18.3 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  • سرعت اسکن رنگی 12.6 متر بر دقیقه (8 اینچ بر ثانیه)
  • حداکثر پهنای قابل اسکن: 1067 میلی متر (42 اینچ)
  • قابلیت ارتقا پهنای قابل اسکن به 42 اینچ
  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه وتشخیص اتوماتیک سایز نقشه
  • صاف کردن اسناد کج اسکن شده و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید

اسکنر عرض ۵۴ اینچ

 • Contex HD5450 Plus

   
  قابلیت ها
  • دارای 4 دوربین CCD
  • سرعت اسکن سیاه و سفید 18.3 متر بر دقیقه (12 اینچ بر ثانیه)
  • سرعت اسکن رنگی 4.5 متر بر دقیقه (3 اینچ بر ثانیه)
  • حداکثر پهنای قابل اسکن: 1372 میلی متر (54 اینچ)
  • طول قابل اسکن: نامحدود
  • قابلیت اسکن به ضخامت 15 میلی متر
  • ارسال فایل اسکن شده به شبکه
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه و صاف کردن اسناد کج اسکن شده
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی نقشه های اسکن شده
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
  تشخیص اتوماتیک سایز سند و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیکی با ساختار PDF , JPG , TIFF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای Multi Page
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید

اسکن و کپی دیجیتال

 • Contex SD One MF 24

  قابلیت ها
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  • سرعت اسکن 2.9 متر بر دقیقه (1.9 اینچ بر ثانیه) در حالت رنگی و سیاه سفید
  • قابلیت اتصال به انواع پرینتر
  • ارسال فایل اسکن شده به Dropbox, Google Drive, Microsoft Sky Drive, Box.com
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه و صاف کردن اسناد کج اسکن شده
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی نقشه های اسکن شده
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Contex SD One MF 36

  قابلیت ها
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  • سرعت اسکن 2.9 متر بر دقیقه (1.9 اینچ بر ثانیه) در حالت رنگی و سیاه سفید
  • قابلیت اتصال به انواع پرینتر
  • ارسال فایل اسکن شده به Dropbox, Google Drive, Microsoft Sky Drive, Box.com
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه و صاف کردن اسناد کج اسکن شده
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی نقشه های اسکن شده
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Contex SD One MF 44

  قابلیت ها
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  • سرعت اسکن 2.9 متر بر دقیقه (1.9 اینچ بر ثانیه) در حالت رنگی و سیاه سفید
  • قابلیت اتصال به انواع پرینتر
  • ارسال فایل اسکن شده به Dropbox, Google Drive, Microsoft Sky Drive, Box.com
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه و صاف کردن اسناد کج اسکن شده
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی نقشه های اسکن شده
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید
 • Contex IQ 44 MFP REPRO

  قابلیت ها
  • دارای تکنولوژی تصویربرداری CIS
  • دارای تکنولوژی Contex CFR جهت حذف حاشیه های رنگی اطراف متن ها
   دارای تکنولوژی Contex SIGMA جهت جلوگیری از ناهمگن شدن تصاویر به دلیل گرم شدن دوربین CIS
  • سرعت اسکن 21 متر بر دقیقه (14 اینچ بر ثانیه) در حالت رنگی و سیاه سفید
  • دارای نمایشگر لمسی و قابلیت اتصال به انواع پرینتر
  • قابلیت اسکن با ضخامت 0.75 میلی متر
  • ارسال فایل اسکن شده به شبکه
  • سیستم هوشمند تصحیح و تنظیم تصاویر، نقاط و زمینه
  • گرفتن حاشیه سیاه دور نقشه و حذف نقاط اضافی و نویز
  • تشخیص اتوماتیک سایز نقشه و صاف کردن اسناد کج اسکن شده
  • دارای تکنولوژی پردازش تصویر جهت بهینه سازی نقشه های اسکن شده
  • تنظیم اتوماتیک روشنایی و غلظت رنگ   ارایه فایل رنگى، خاكسترى و سیاه و سفید با یکبار اسکن
   اسكن بصورت سیاه و سفید، 256 رنگ خاكستری و تمام رنگی
   قابلیت صاف نمودن اسنـــــاد كج اسكن شــــده بصورت اتوماتیک (Deskew)
   قابلیت تمیز كردن، پر رنگ كردن متون كم رنگ، كم رنگ كردن زمینه و تنظیم اتوماتیكThreshold و Contrast
   تشخیص اتوماتیك ســایز سند (Automatic Size Detection) و گرفتن حاشیه سیاه دور تصاویر اسکن شده          Cropping
   قابلیت فیلتر حذف اتوماتیك نویز Noise Removal
   قابلیت شبیه سازی طیف رنگهای خاكستری و تصحیح اسنادی كه تضاد در میزان روشنائی و تیرگی دارند
   قابلیت تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی كه دارای نویز و سایه هستند وحذف اتوماتیك پس زمینه رنگی و  نمایش محتویات سند با كیفیت بی نظیر
  قابلیت ایجاد انواع فایلهای گرافیكی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و همچنین فایلهای MultiPage 
   قابلیت تشخیص اسناد سفید و حذف آنها
   تنظیم اتوماتیک رنگ سفید